372X372 Banner 1 ON LINE Πληρωμή Λογαριασμού
For The Home Block1 Καινοτόμα προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού αερίου που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες του σπιτιού σας! Μάθετε περισσότερα
Μία σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες και δωρεάν παροχές για να εξυπηρετήσουμε την κάθε σας ανάγκη! Μάθετε περισσότερα
Block2 Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; Μάθετε περισσότερα
S4 Βρείτε εδώ αποκλειστικές προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και μοναδικά προνόμια και ευκαιρίες, για να ζήσετε αξέχαστες εμπειρίες.

Ενέργεια που σας δίνει περισσότερα, για να ζείτε ομορφότερα.
Μάθετε Περισσότερα
18321

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης
Με το παρόν έντυπο, το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή σας στους επιτηρούμενους χώρους υποδοχής, σας παρέχουμε πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που σχετίζεται με την λειτουργία των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης της ΖeniΘ Α.Ε.


1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:
Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. (ΖeniΘ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου, με Α.Φ.Μ. 997998048 και τηλ. επικοινωνίας 2311 223 000.


2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).
Πιο αναλυτικά, η αναγκαιότητα της εποπτείας των σχετικών χώρων (όπου υπάρχει βιντεοεπιτήρηση) αφορά την προστασία του χώρου έναντι κακόβουλων ενεργειών, προς διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού της. Ο ανωτέρω επιδιωκόμενος σκοπός δεν δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα και δεν θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που ευρίσκονται στο χώρο που επιτηρείται. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς όπως παρακολούθηση εργαζομένων για έλεγχο/αξιολόγησή τους ή για σκοπούς εκπαίδευσής τους και δεν γίνεται καταγραφή ήχου.

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων:
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες:
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις διαβίβασης στα πλαίσια των έννομων υποχρεώσεών μας: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης:
Τηρούμε τα δεδομένα για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα για την επίτευξη του σκοπού συλλογής τους και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και πάντως όχι για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (15) ημερών, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dataprivacy@zenith.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως σε καταστήματα εξυπηρέτηση πελατών μας, επιπρόσθετα τηλεφωνικώς στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο 18321 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 έως 20:00 και Σάββατο 09:00 έως 15:00, (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε στο: 2311 223 099 (αστική χρέωση), μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο https://zenith.gr/el/support/contact/care/. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7. Ασφάλεια των δεδομένων:
Εφαρμόζουμε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ενδεικτικά εταιρικής διαδικασίας για την επεξεργασία δεδομένων μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, πρόσβασης σε αυτά αυστηρά περιορισμένου εξουσιοδοτημένου προσωπικού και συνεργατών, δεσμεύσεων εμπιστευτικότητας, διατήρησης του αρχείου για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον νόμο, χρήσης κωδικών ασφαλείας και συστημάτων ελέγχου πρόσβασης.

8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας:
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε διαβάστε την επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας που είναι αναρτημένη εδώ.

message
close message Φόρμα Επικ/νίας chat Live Chat call Click 2 Call